Yeşil Lojistik Nedir?

24 Kasım 2023
yeşil lojistik nedir

Dünya tarihler boyunca çeşitli dönemden ve kırılma noktasından geçmiştir. Her bir dönem başka bir çağ ile adlandırılırken, günümüz için ‘Yeşil Çağ’ ismi büyük bir anlam taşımaktadır.

Sanayinin dünya üzerindeki olumsuz etkileri, pandemi, plastik kullanımı ve doğada çözülemeyen atıkların artması, doğa tahribatı ve nicesiyle birlikte ortaya çıkan iklim krizi gibi sonuçlar, bizlere çevre hakkında bir şeyler anlatıyordu. Bu sonuçları kulak ardı etmeyenler, etmemek zorunda bırakılanlar bir dönüşüme karar verdi. Bireyler kendi hayatlarında ve iş hayatı da kendi sektörlerine yönelik ‘yeşil dönüşüm’ün birer parçası oldular. Yeşil dönüşüm kapsamında, doğaya saygı ve çevreyi koruyucu önlemler geliştirildi ve geliştirilmeye de devam edilmektedir.

Birey olarak önlem almanın farkındalık ve örnek teşkil etmesi açısından önemi şüphesiz ki oldukça büyük... Ancak küresel etkiden söz etmek gerekirse, en büyük etkilerin iş süreçlerinden geçtiğini söyleyebiliriz. Büyük küçük demeden atılacak her adımın kıymetli olduğu bu dönüşümün, lojistik sektörüne de yansımaları bulunmaktadır.

Genel hatları ile yeşil lojistik; nakliye esnasında karbon emisyonlarının azaltılması, süreçlerdeki karbon ayak izinin küçültülmesi, depolama süreçleri, taşınan ürünlerin paketlenmesi adımları öncelikli olmak üzere, lojistikteki tüm iş süreçlerinin doğaya saygı ve sürdürülebilirlik ilkeleri ekseninde geliştirilmesini ve gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.

Yeşil lojistiğin faydalarını ve kapsamını maddeler halinde incelemek gerekirse;

  • Sektörün doğa noktasında en dikkat çeken konusu karbon emisyonlarıdır. Tüm ulaşım süreçlerinde fosil yakıtlar yerine, yenilenebilir enerji ile çalışan araçların kullanımı giderek artmaktadır. En yüksek karbon salınımının karayolu ile yapılan taşımada olduğunu görüyoruz. Çoğu şirket, karayolu taşımacılığını en aza indirgenmesi için de çalışmalar yapmaktadır.
  • Tüm iş süreçlerinde karbon ayak izinin ölçülebilir ve azaltılabilir olması yönünde çalışmaların yapılması gerekmektedir.
  • Planlama, organizasyon, yönetim ve tüm iş süreçlerinde dijitalleşmeye gidilmesi gerekmektedir. Bu sayede firmalar verimliliğini de artırmaktadır.
  • Taşınan ürünlerin paketlenmesinden, depolama ve nakliye süreçlerine kadar tüm adımlarda, atık oluşumunu en aza indirgemek için çeşitli önlemler alınmaktadır. Her ne kadar atık oluşumu azaltılsa da bu adımın tamamlayıcı bir noktası vardır. Oluşacak tüm atıkların dönüştürülebilir olması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Yeşil lojistiğin temelinin doğaya saygı ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayandığından söz etmiştik. Bunun karbon emisyonlarının azaltımı, karbon ayak izini küçültmeye olanak sağlayan ve atıkların azaltılıp dönüştülebilir hale getirilmesinden başka bir noktaya daha dayandığından söz etmek isteriz. Emek ve zaman kavramlarının yine bu ilkelere dayandırılarak doğru kullanılması önemlidir. Çağa uygun, modern yöntemlerle iş süreçlerini şekillendirmek; akılcı, verimli, sonuç odaklı ve sektöre uygun yazılımları kullanmaktan geçmektedir.

İş süreçlerini dijitalleştiren firmalar, emek ve zaman yönetimi noktasında önemli sonuçlar almaktadırlar. “Ölçemezseniz, yönetemezsiniz.” kuralından yola çıkarak, yazılımların önemini daha net bir şekilde görmekteyiz. Tüm sektörlerde olduğu gibi lojistik sektöründe de yazılımlar, iş süreçlerini ölçülebilir kılmaktadır ve bu minvalde de doğru adımlar atılmasına olanak vermektedir. Sonuç odaklı yapıları ile zaman ve emek kaybını minimize eden, süreçlerin yapısına uygun olarak karbon emisyonlarını azaltan, karbon ayak izini küçültmeye olanak sağlayan ve dijital iş akışları ile kağıt atıklarının önüne geçen yazılım uygulamaları; tüm firmalar için gerekli olsa da yeşil lojistik kavramını önemseyen firmalar için zaruridir.

Dünya dönüşmektedir. Doğaya saygı ve sürdürülebilirlik kavramını benimseyen, bu minvalde iş süreçlerini dijitalleştiren firmaların, dünyayla ahenk içinde dönüşebilecekleri öngörülmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında, yeşil lojistik kavramının omurgası için güçlü ve sürdürülebilir yazılımlara ihtiyaç vardır. Buraya tıklayarak kendi iş sürecinize uygun yazılım paketlerini görebilir ve konu hakkında merak ettikleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İlgili Bloglar

Ücretsiz demo başlat

Top