3pl Lojistik

17 Mart 2020
3PL Logistics

Ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, istenilen yerde ve istenilen zamanda olabilmesine yarayan bir araç olarak tanımlayabileceğimiz lojistik; globalleşen, değişen ve hızlanan dünyada değeri her geçen gün artan ve önem kazanan bir sistemdir.

3pl Nedir?

3pl; üçüncü parti lojistik hizmetleri için kullanılan bir kısaltmadır.

Bir işletme veya kuruluşun, dağıtım ve tedarik etme hizmetlerinin tamamının ya da bir kısmının üçüncü bir dış kaynak tarafından sağlanması için kullanılan bir lojistik yöntemidir.

Eskiden taşımacılık sözleşmelerinde, gönderici ve nakliye şirketleri olmak üzere sadece iki taraf bulunurken, piyasaya daha fazla satıcı girmesi ile birlikte üçüncü parti lojistik sağlayıcıları olarak bilinen araçlar öne çıkmaya başlamıştır.

Açıklamak gerekirse:

  1. Parti: Malın veya hizmetin üreticisi olan; imalatçı, gönderici, toptancıdır.
  2. Parti: Üretici firmanın doğrudan müşterisi ya da tedarikçisi olan işletmedir.
  3. Parti: Bu iki firma arasındaki hizmet veya mal akışına dahil olan şirkettir.

Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı

Teknoloji ve online satış kanallarının gelişmesi ve artması ile birlikte, perakende satışı destekleyen ve güçlendiren, üçüncü parti lojistik sağlayıcıları devreye girmiş oldu. Bu sayede, üreticiden yeni bir ürünü alma ve son tüketiciye ulaştırma durumlarında, dış kaynak olarak yer almaya başladılar.

İşletmelerin kendi uzmanlık alanına girmeyen faaliyetlere odaklanması yerine, kendilerine piyasa şartlarında fark yaratacak alanlara odaklanmalarını sağlayan ve buna ortam yaratan lojistik dış kaynak kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır.

Lojistikte dış kaynak kullanımı maliyetleri azaltırken, firma alt yapısını güçlendirir ve yeni pazarlara girebilme esnekliğini sağlar.

3pl (Üçüncü parti lojistik) Firmalarının Sunduğu Hizmetler

Üçüncü parti lojistik firmalarına devredilen ve bu tarz firmalar tarafından en çok üstlenilen faaliyetler; taşıma, depolama, envanter yönetimi, katma değerli hizmetler, bilgi sistemleri ve bunların dizaynları olarak sıralanabilir.

Lojistik Hizmetlerinin Outsource Edilmesinin Şirkete Faydaları

  • Stok seviyelerinin minimuma indirilerek firmanın stok maliyetlerinin azaltılması
  • Firmaların taşıma ve depolama gibi uzmanlıkları dışındaki alanlara yapacağı yatırımları, kendi uzmanlık alanlarına yapmasına olanak sağlaması
  • Yatırım yapılan veya yapılacak olan insan gücünden tasarruf edilmesini sağlaması
  • Son teknolojilerin lojistik ve depolama alanında kullanılmasına imkan yaratması
  • Sermaye ve operasyon maliyetlerinde önemli düşüşler sağlaması
  • Müşteri memnuniyetini arttırması ve hizmet sunduğu pazara yönelik çözümlerde önemli oranlarda artış sağlaması.

Üçüncü Parti ve Dördüncü Parti Lojistik Arasındaki Farklar

Üçüncü parti lojistik hizmetleri; bir şirketin malzeme yönetiminin veya ürün dağıtımının hepsinin ya da bir kısmının başka bir şirkete verilmesini hedeflerken, dördüncü parti (4pl) lojistik kavramı, üçüncü parti lojistik firmalarının yetersiz kalmaya başladığı 1990’lı yıllardan itibaren ortaya çıkmış bir kavramdır.

Dördüncü parti lojistik hizmetini, üçüncü parti lojistik hizmetlerinin tümünün koordineli bir şekilde işlemesinin performansının arttırılmasına yardımcı olan bir hizmet olarak sınıflandırabiliriz.

3PL4PL
Tedarik zinciri yönetiminin ‌operasyonel kısmına odaklanırTüm tedarik zinciri aktivitelerini yönetmeye odaklanır
Tek bir fonksiyonu hedeflerTüm süreci ve hatta ‌3pl sürecini de yönetmeyi hedefler
Depolama, ulaştırma ve paketlemeyi sağlarDanışmanlık, depolama, dağıtım ve süreç yönetimi sağlar

Özet olarak 3pl firmalarının genellikle taşıma depolama gibi belirli alanlara odaklanması sonucu karmaşık ve komplike lojistik sistemlerine yeterli cevabı gerekli şekilde verememesi üzerine 4pl firmaları ortaya çıkmıştır.

4pl firmaları karmaşık lojistik sistemlerinin düzgün ve verimli işlemesi için bir süreç yönetimi hizmeti sunar. 3pl firmaları uygulama ve yürütmeye odaklanırken, 4pl firmaları danışmanlık ve stratejik-teknolojik destek konularına yoğunlaşır.

İlgili Bloglar

Ücretsiz demo başlat

Top